Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti

 • obchodního práva
 • občanského práva
 • pracovního práva
 • práva cenných papírů
 • insolvenčního práva
 • práva k nemovitostem
 • bytového a stavebního práva
 • práva duševního vlastnictví

Velká část naší činnosti spočívá v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních, u soudů pak včetně řízení před soudem Ústavním, jakož i zpracovávání příslušných podání nutných pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Samostatnou skupinu advokátní kanceláře tvoří specialisté na

 • exekuční právo a exekuční řízení
 • nemovitosti

V této oblasti nabízíme velice rozsáhlou zkušenost a praxi, kde poskytujeme ad hoc i komplexní právní podporu klientům z řad vlastníků nemovitostí i zájemců o nemovitosti.

Vzhledem k autonomii celé skupiny máme tak značný prostor na to, co by jiná advokátní kancelář v rámci své činnosti byla schopna zajistit jen s obtížemi. 

 

Kooperace

S ohledem na naše každodenní právní úkony v oblastech práva uvedených výše, je nutná kooperace s různými příslušnými úřady a institucemi, jejichž činnost je pro řádný a úspěšný průběh daného právního úkonu, resp. jeho následku, nezbytná. Máme proto velice úzké profesní vztahy s exekutory a notáři, kteří jsou s ohledem na naší vzájemnou spolupráci připraveni přizpůsobit se co možná nejvíce požadavkům našich klientů.

Aktivně spolupracujeme s auditorskými, daňově-poradenskými a účetními kancelářemi a správci konkurzních podstat, jakož i soudními znalci z oblasti cenných papírů, nemovitostí, účetnictví a dalších specializací. To nám však též umožňuje i uplatňování práv a nároků i vůči osobám takových profesí, jenž zájmy našich klientů poškodily.

Při řešení právních problému jsme tedy schopni, více než kdokoliv jiný, uzpůsobit i zdánlivě bezvýsledně vyhlížející právní skutečnost tak, aby z ní náš klient mohl vytěžit maximum pro něj možného přínosu. 

 

Public relations

Soustavně se snažíme zvyšovat právní vědomí široké veřejnosti, zejména podnikatelů, publikační činností právnických textů týkajících se jednotlivých specifických právních problémů, zejména v nakladatelství Verlag Dashöfer, a právními analýzami různých závažných ekonomicko – podnikatelských případů v médiích atd. Vzhledem k vysokému renomé advokátní kanceláře, specifi ckým právním názorům a postupům nás pak velice často oslovují Česká i komerční televize pro konzultaci nejrůznějších právních problémů a jejich řešení, jakož i pro zjištění právního názoru a stanoviska naší advokátní kanceláře. 

 

Systém „BEZPEČNÝCH ÚSCHOV“

 • Advokátní úschova prováděná renomovanou advokátní kanceláří, je jednou z nejbezpečnějších forem zajištění úhrady kupní ceny.
 • Částka, kterou naše advokátní kancelář Sládek & Partners měla dosud v úschově činí neuvěřitelných 895 526 000 Kč
 • Peněžní prostředky jsou uloženy na jedinečném vázaném účtu, který je veden speciálně vždy pro jedinou úschovu. U nás jich vedeme více než 100 s možností otevřít další neurčitý počet.
 • Eliminace nebezpečí, že by mohlo dojít k záměně jednotlivých finančních prostředků, popř. že by si peněžní prostředky uložené na vázaném účtu nárokovala jiná osoba, než která je účastníkem předmětné smlouvy.
 • Podpisy ověřujeme v rámci paušálu zdarma
 • Okamžité zasílání informací o transakcích na bankovním účtu.
 • Výplaty jsou prováděny do dvou kalendářních dnů.
 • Úroky vyplácíme klientům
 • Nadstandardní pojištění za škodu s celkovým limitem pojistného až do výše 500 000 000 Kč.

Více na: http://www.bezpecnauschova.com/ 

 

Jazyková vybavenost

Samozřejmostí je pro nás komunikace ve světových jazycích, zejména v angličtině a němčině. 

 

Obvyklá reakční doba

Advokátní kancelář se vždy snaží přizpůsobit potřebám klienta s přihlédnutím k náročnosti zadání ( běžná agenda – právní stanovisko, příprava smluvní dokumentace, připomínkování smluv apod. – obvykle 1 – 3 dny od zadání případu dle potřeby klienta ); samozřejmostí jsou i rychle dostupné telefonické konzultace apod. 

 

Mobilita v rámci ČR

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na území celé ČR bez omezení, klient v takovém případě hradí cestovní náhrady dle příslušné právní úpravy. 

 

Způsob komunikace

Komunikace s klienty probíhá veškerými obvyklými způsoby, tj. osobně, ať již v sídle advokátní kanceláře či v sídle klienta, popř. na jiném dohodnutém místě, telefonicky, e-mailem, faxem, poštou apod. Snahou advokátní kanceláře je samozřejmě co nejvíce vyjít vstříc časovým možnostem klienta. 

 

Kompletní servis

V souhrnu lze tedy říci, že naše advokátní kancelář má komplexní právní přístup při řešení veškerých právních problémů, jakož i příslušných majetkových, civilně-právních, obchodně-právních, správněprávních a trestně-právních konsekvencí. Naše advokátní kancelář i její jednotliví pracovníci jsou připraveni k důslednému a profesionálnímu přístupu též při řešení záležitostí klienta mimo procesní řízení, včetně operativní reakce na změnu potřeb klienta a jejich časový i věcný vývoj.